Zapošljavajte pametno i brzo, štedeći novac i vreme. Povećavajte kvalitet regrutacije, produktivnost i zadržite kvalitetne kadrove. Organizacije koje žele da unaprede način na koji upravljaju talentima najčešće se suočavaju sa sledećim pitanjima: Kako da naš proces zapošljavanja bude bolji, brži i objektivniji? Kako da povećamo produktivnost? Kako da povećamo angažovanost a smanjimo fluktuaciju? Koga da dalje razvijamo i unapredimo, a sa kim da prekinemo saradnju?

Da bi bile efektivne, odluke o talentima moraju da budu zasnovane na tri faktora: učinku, kompetencijama i potencijalu. Testovi veština i sposobnosti vam pomažu da zaključite da li vaš kandidat ima odgovarajuće kognitivne sposobnosti ili znanja, ali ovo je samo jedan deo priče. Budući učinak u velikoj meri zavisi od ličnih kvaliteta kao što su motivacija, ambicija kandidata i uklapanje u tim. Drugim rečima od njihove ličnosti. Pogledajte portfolio naših alata za procenu koji Vam mogu biti od pomoći u trenucima kad treba da donesete važne odluke vezane za selekciju.

Assessment alati

Occupational Personality Questionnaire – OPQ


Ovaj upitnik postavlja visoke standarde u merenju izvrsnih kandidata, dajući HR profesionalcima i menadžerima relevantne i tačne informacije i pomažući im da donesu brze i potkrepljene odluke o ljudstvu. Globalno je poznat po davanju valjanih i tačnih procena. Preko 90 nezavisnih validacionih istraživanja sprovedenih na temu OPQ-a u periodu od preko 25 godina, kroz 20 zemalja i 40 industrija, dalo je konkretne dokaze o snazi ovog alata pri predviđanju performansi na poslu.
Occupational Personality Questionnaire
Jednostavan za korišćenje
Dubina uvida i spektar poslovno relevantnih izveštaja koje obezbeđuje OPQ32, pomogla je hiljadama organizacija.

SHL Verify™


SHL Verify™ je kompletno rešenje koje uključuje jedinstvenu kombinaciju testova, bezbednosnih mera i naučnog procesa verifikacije, tako da omogućava poslodavcima da bezbedno i efektno, brzo i lako sprovedu online testiranje kandidata. Razvijen uz direktan doprinos iskusnih korisnika testova širom sveta, Verify nudi superioran pristup online testiranju sposobnosti.
SHL Verify™
SHL Verify™ daje opipljive rezultate
Omogućava Vam da merite kako numeričke, tako i verbalne i induktivne sposobnosti u zavisnosti od potrebe.

Dependability and Safety Instrument


Test pouzdanosti i bezbednosti (Dependability and Safety Instrument – DSI) kompanije SHL Talent Assessments je alat za procenu osmišljen za identifikovanje potencijalno rizičnog i problematičnog ponašanja u okviru proizvodnje, transporta, magacina i ostalih repetitivnih poslova.
DSI je dizajniran tako da linijski menadžeri mogu da zadaju, tumače i interpretiraju ovaj alat uz minimalnu podršku stručnog lica ili samostalno.
Dependability and safety instrument
Predvidite rizična ponašanja zaposlenih
Steknite uvid koji zaposleni će ispoljavati rizična ponašanja na poslu, kršiti pravila i procedure i često izostajati sa posla.

Motivational Questioner


Za uspešno funkcionisanje bilo koje organizacije veoma je bitno koliko je uspešna u motivisanju svojih zaposlenih. Ipak, organizacije koje se najviše oslanjaju na novčanu nadoknadu za motivaciju svojih zaposlenih mogu imati problema da angažuju ili zadrže svoje najbolje ljude u periodima stagnacije i smanjivanja budžeta.
Motivational Questioner
Izmerite koliko je pojedinac motivisan
Razumećete vezu između individualne motivacije i angažovanosti zaposlenog i identifikovaćete činioce koji su za pojedinca najjači motivatori ili demotivatori.

Testovi za procenu specifičnih stručnih znanja


Naši specijalizovani testovi za IT su razvijeni od strane Brainbench (deo SHL kompanije) i pomažu u proceni znanja i veština za različita softverska rešenja, programske jezike ili opšta znanja iz IT-a. Pored IT testova postoje posebni testovi za zaposlene koji procenjuju koliko određena osoba ima znanja da obavlja određeni posao na najrazličitijim poslovima: menadžment, administracija, finansije, ljudski resursi, kao i opšti testovi, na primer rešavanja problema, komunikacisjkih veština, poslovne korespodencije.
Testovi za procenu specifičnih stručnih znanja
Testirajte svoja znanja
Sa ubrazanim tehnološkim promenama ažurnost u održavanju IT veština postaje stalni izazov kako za organizacije tako i za zaposlene.

Centri za procenu


Centar za procenu predstavljaju proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala pojedinaca. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu. Dizajniraju se tako da se usredsređuju na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat treba da obavlja.
Centar za procenu
Najpouzdaniji način procene
Centar za procen je najpouzdaniji način procene kandidata koji su se prijavili za novootvorenu radnu poziciju.

Customer Contact Styles Questionnaire


Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ) je alat kompanije SHL Talent Assessments, namenjen regrutaciji i selekciji kandidata koji imaju direktan kontakt sa klijentima. U pitanju je veoma moćan alat, koji predstavlja idealnu dopunu strukturisanom intervjuu i testovima sposobnosti.
Customer Contact Styles Questionnaire
Procenite kandidata
Posebno je dizajniran za ulazne pozicije u radu sa klijentima, call-centrima i prodaji.

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.