Uspeh svetskih i domaćih kompanija zasnovan je na ulaganju u zaposlene i njihov kontinuiran razvoj. Istraživanja su pokazala da glavni motivator zaposlenih više nisu visoke plate i finansijski podsticaji, već mogućnost daljeg usavršavanja. Da biste dostigli rezultate uspešnih kompanija neophodno je da identifikujete nivo znanja, veština i motivacije zaposlenih u Vašoj organizaciji. Uložite u razvoj najbitnijeg resursa u Vašoj organizaciji — u Vaše zaposlene!

Naši alati daju validne i pouzdane indikatore potencijala zaposlenih. U zavisnosti od kratkoročnih i dugoročnih potreba Vaše organizacije, strateških planova i ciljeva odaberite pravi alat kako biste identifikovali individualni i timski potencijal zaposlenih. Uz pomoć stručnog i iskusnog konsultantskog tima kompanije Atria Group, saznajte gde biste na lestvici vodećih domaćih i svetskih kompanija mogli biti ukoliko na vreme shvatite vrednost ulaganja u razvoj postojećih kadrova. U nastavku pogledajte naš portfolio alata za procenu i razvoj koji će Vam omogućiti da izmerite relevantne indikatore i precizno odredite razvojne smernice zaposlenih.

Assessment alati

Occupational Personality Questionnaire – OPQ


Occupational Personality Questionnaire (OPQ) predstavlja test ličnosti koji daje precizne i valjane informacije o potencijalu pojedinca. Ovaj test postavlja visoke standarde u proceni izvrsnih kandidata, pomažući HR profesionalcima i menadžerima da donesu brze i potkrepljene odluke o zaposlenima. Preko 90 nezavisnih validacionih istraživanja sprovedenih na temu OPQ-a u periodu od preko 25 godina, kroz 20 zemalja i 40 industrija, dalo je konkretne dokaze o snazi ovog testa pri predviđanju performansi na poslu.
Occupational Personality Questionnaire
Globalno je poznat po davanju valjanih i tačnih procena
Dubina uvida i spektar poslovno relevantnih izveštaja koje obezbeđuje OPQ, pomogla je hiljadama organizacija.

Procena 360°


Kako bi dobile maksimum od svojih zaposlenih, kompanije moraju da znaju njihove snage i oblasti za razvoj. 360° procena vam omogućava da pripremite prave ljude za prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultatа. Procena 360° zasniva se na Univerzalnom modelu kompetencija – UCF (Universal Competency Framework) koji u sebi sadrži opis 20 ključnih poslovnih kompetencija, koje su bitne za uspešno obavljanje bilo kog posla. Kako biste stekli uvid u potencijal sa jedne strane i učinak sa druge, kombinovanje 360° procene sa OPQ upitnikom će vam to omogućiti.
Procena 360°
Dubinska povratna informacija o potencijalu i učinku zaposlenih
Procena 360° ima moć da prepozna potrebne promene u načinu ponašanja zaposlenih koje vode do povećanja kompetitivne prednosti kompanije.

Centri za razvoj


Kombinujući snage svih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o zaposlenima. Usredsređuje se na kompetencije koje zaposleni obavljaju. Kompetencije koje se koriste određuju se na osnovu radne pozicije za koju se centar organizuje. Centar za razvoj koristi specijalno dizajnirane vežbe kao metod za dobijanje što relevantnijih informacija.
Centar za razvoj
Najpouzdaniji način procene
Centri za razvoj su najpouzdaniji način procene već postojećeg kadra unutar organizacije.

Motivational Questionnaire


Za uspešno funkcionisanje bilo koje organizacije veoma je bitno koliko je uspešna u motivisanju svojih zaposlenih. Upitnik Motivacije (Motivation Questionnaire – MQ) meri 18 različitih dimenzija motivacije i daje sveobuhvatni profil motivacionih faktora, koji utiču na individualno postignuće na poslu. Snaga ovog alata je što ćete moći da identifikujete i upravljate onim što su za pojedinca najjači motivatori ili demotivatori.
Motivational Questioner
Izmerite koliko je pojedinac motivisan različitim činiocima
Razumite vezu između individualne motivacije i angažovanosti zaposlenog.

Emotional Capability Profile


Emotional Capabilty Profile (ECP) je 360 alat za procenu koji analizira kompetencije socijalne i emocionalne inteligencije prepoznate od strane Daniel-a Goleman-a i Richard-a Boyatzis-a kao najvažnije liderske kompetencije. Model je baziran na najnovijim istraživanjima i dizajniran je kao instrument za razvoj. Kao rezultat procene dobija se izveštaj koji pruža praktičan uvid u sopstveni opseg kompetencija emocionalne inteligencije.
Emotional Capability Profile
Razvijte emocionalnu inteligenciju
Razvoj emocionalne inteligencije omogućava da IQ, tehničke veštine i stručnost pojedinca dosegnu svoj maksimum.

Resilience Profile


Često su okolnosti koje nas dovode u stresna stanja izvan naše kontrole. Međutim, kako ćemo reagovati u takvim situacijama je u potpunosti pod našom kontrolom. Ukoliko posedujemo strategiju za izlazak iz stresa imaćemo mogućnost da prepoznamo potencijalne pozitivne aspekte stresnih situacija i izgradimo viši stepen otpornosti na njih. Isprobajte jedan od najpouzdanijih testova za procenu lične otpornosti na stres.
Resilience Profile
Spoznajte otpornost na stres zaposlenih
Test zaposlenima pomaže da prepoznaju situacije u kojima ne upravljaju stresom na adekvatan način, i nudi primenjive tehnike za unapređenje otpornosti.

Cooperation and Beyond


Efikasna komunikacija i dobra saradnja sa saradnicima, kolegama i poslovnim partnerima predstavljaju srž uspeha svih svetskih kompanija. Upitnik se najčešće koristi kao priprema za trening program koji kroz praktične primere i alate učesnicima omogućava da nauče kako da efikasnije komuniciraju i ostvare bolju saradnju sa svojim saradnicima, kolegama i poslovnim partnerima.
Cooperation and Beyond
Unapredite veštine saradnje
Omogućite zaposlenima da unaprede veštine neophodne za uspostavljanje saradnje i upravljanje važnim poslovnim odnosima.

Management Action Profile


Management Action Profile je upitnik koji kroz 360 procenu ima svrhu da pruži sveobuhvatnu i detaljnu sliku o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada, kao i precizan feedback na svakodnevni rad menadžera. Dodatak alatu su preporučeni načini za unapređenje rada tima koji vodi menadžer. Ovim upitnikom se precizno definišu razvojne potrebe menadžera u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti razvojnih akcija, smanjenja troškova i optimizacije vremena koje se ulaže u razvoj.
Management Action Profile
Zašto je MAP jedinstven?
Zato što je jednostavan za korišćenje, sadrži detaljnu analizu, povratnu informaciju, preporuke i predloge za promenu načina rada menadžera

Leadership Equity Assessment


Leadership Equity Assessment (LEA) je alat za procenu koji vrlo efikasno i jednostavno meri i analizira organizacionu klimu i posvećenost zaposlenih u jednom timu/sektoru/organizaciji. Rezultati jasno pokazuju koje oblasti bi trebalo unaprediti kako bi se imao direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate. Prednost LEA alata je što omogućava da se jasno sagledaju ključne tačke razvoja timova/sektora/organizacije i fokusira na razvojne aktivnosti tih oblasti (treninge, koučing, konsalting, itd.).
Leadership Equity Assessment
Baziran na istraživanju
LEA je alat baziran na dvadesetpetogodišnjem istraživanju o motivaciji zaposlenih i liderskom uticaju na njen rast.

Sales Competency Assessment


Sales Competency Assessment (SCA) je alat čiju je prvu verziju razvila Persona Global još davne 1986. godine. Danas predstavlja jedan od najboljih alata za merenje prodajnih kompetencija u B2B prodaji. Ovaj alat obrađuje 13 različitih faktora koji utiču na prodaju (7 koraka prodajnog ciklusa i 6 faktora koji podržavaju prodaju), to su: priprema, inicijalni kontakt, analiza potreba, prezentacija, rešavanje primedbi, pregovaranje, zatvaranje prodaje, aktivno slušanje, uspostavljanje poverenja, lična organizacija, poštovanje procedura, produktivnost, poznavanje proizvoda.
Sales Competency Assessment
Alat koji ukazuje na 13 različitih faktora prodaje
Unapredite veštine prodajnog ciklusa pomoću online alata koji je jednostavan za korišćenje.

Innovative Decision Making


Innovative Decision Making (IDM) Profile je alat za procenu koji meri stepen kreativnosti i efikasnosti osobe u situacijama donošenja odluka. Assesment daje odgovor na pitanje “kako kreativni proces može da se primeni u optimizaciji procesa donošenja odluka i rešavanja problema?”. Krajnji cilj i svrha korišćenja ovog assessmenta je povećanje kreativnih kapaciteta u svakoj fazi procesa donošenju odluka.
Innovative Decision Making
Da li vaši zaposleni dobro donose odluke?
Obezbedite informacije za svaki faktor o tome kako trenutni kapaciteti zaposlenih utiču na donošenje odluka.

Communication Style Assessment


Upitnik za procenu komunikacijskih stilova (Communication Style Assessment) je proizvod kompanije Persona Global, koji je razvijen sa ciljem da rukovodiocima, menadžerima, tim-liderima i članovima tima pomogne da kroz model komunikacionih stilova bolje razumeju jedni druge, da podignu timski duh i prepoznaju jake i slabe strane pojedinaca i timova, da bolje komuniciraju sa klijentima i ostvaruju dugoročno efektivne odnose.
Communication Style Assessment
Dobra komunikacija je ključ uspeha.
Ocenite svoj stil komunikacije i naučite kako da se prilagodite u komunikaciji sa drugima.

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.