Centar za procenu i razvoj (Assessment and Development Center – A/DC) predstavlja proces identifikovanja veština i sposobnosti pojedinaca. Kombinujući snage svih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima ili o snagama i razvojnim potrebama već postojećih zaposlenih. Dizajnira se tako da se usredsređuje na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat treba da obavlja. Samim tim tehnike koje se koriste se određuju na osnovu radne pozicije za koju se centar organizuje.

U portfoliju SHL metodologije možete naći vežbe namenjene proceni kandidata na različtim hijerarhijskim nivoima organizacije, počevši od diplomaca, administracije, linijskih menadžera, preko srednjeg i TOP menadžmenta. Ovaj dvodnevni trening je namenjen svima koji žele da se sertifikuju i samostalno sprovode centre za procenu i razvoj u okviru svojih selekcionih i razvojnih tehnika.

Naredni trening
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikat.
25. oktobar 2019.
2 dana
Više informacija o treningu i prijavi na:
+ 381 (0)60 029 0028
talent@atria.rs
Detaljnije o treningu

Kome je trening namenjen:


» HR profesionalcima
» Linijskim menadžerima koji žele da uvedu ili unaprede postojeće centre za procenu i razvoj
» Svima koji žele da prošire svoj portfoilo i uvedu centar za procenu i razvoj u okviru svoje kompanije
Sertifikuj se za korišćenje A/DC
Sprovedi centar za procenu i razvoj u svojoj kompaniji

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:


1. Uvod
Upotreba centra za procenu i razvoj
Model kompetencija kao osnova centra za procenu i razvoj
2. Dizjan i implementacija centara
Matrica centra za procenu i razvoj
Integracija sakupljenih informacija
Dizajniranje vežbi
3. Upotreba centara
Razvoj zaposlenih
Selekcija zaposlenih
Procena zaposlenih
4. Povezivanje centra za procenu i razvoj sa poslovnim ciljevima
5. Povratak investicije

Na kraju treninga učesnici će moći da:


» Samostalno dizajniraju centar za procenu i razvoj u skladu sa potrebama svoje organizacije i njenih pojedinačnih sektora
» Koriste alate za postavljanje i upravljanje integrisanim procenama i razvojnim procesima
» Odaberu i prilagode odgovarajuće vežbe
» Prilagode centar za procenu i razvoj specifičnim organizacionim ciljevima
» Pravilno planiraju razvojne aktivnosti
» Naprave akcioni plan sopstvenog razvoja na polju osmišljavanja i sprovođenja centra za procenu i razvoj u svojoj organizaciji
» Postanu registrovani praktičar za SHL Centar za procenu i razvoj
» Ovladaju alatima za merenje efektivnosti centara
Obezbeđena objektivnost
Svaka vežba je prošla restriktivne statističke provere kroz brojna istraživanja. U paketu dolazi detaljno uputstvo za učesnike centra kao i vodič i formulari za procenjivače.

Više o Centru za procenu i razvoj


Centar za procenu

Centar za procenu predstavlja proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala kandidata. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu.
Više o Centru za procenu

Centar za razvoj

Centar za razvoj predstavlja proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala kandidata. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu.
Više o Centru za razvoj

Identifikujte veštine, sposobnosti i potencijal pojedinaca
Centri predstavljaju jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima i zaposlenima.
Želite da se prijavite na naš trening i da se sertifikujete? Kontaktirajte nas!
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.