Centar za razvoj predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o zaposlenima, njihovim snagama i razvojnim potrebama. Dizajnira se tako da se usredsređuje na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat obavlja ili treba da obavlja. Korišćenjem većeg broja tehnika procene (intervjua zasnovanog na kompetencijama, testova ličnosti i sposobnosti i posebno dizajniranih vežbi) povećava se preciznost i tačnost dobijenih podataka.

U portfoliju SHL metodologije možete naći vežbe namenjene proceni zaposlenih na različtim nivoima organizacije, počevši od diplomaca, administracije, linijskih menadžera, preko srednjeg i TOP menadžment u okviru različitih industrija.

Detaljnije o Centru za razvoj

Kada i zašto se koristi?


Centar za razvoj danas ima široku primenu:

Regrutacija i napredovanje je tradicionalna upotreba centara za razvoj – procena koliko interni učesnici odgovaraju radnim ulogama u organizaciji. Procena omogućava rano otkrivanje potencijala – optimizaciju procesa upravljanja talentima, dijagnozu razvojnih i trening potreba. Pored toga, koristi se i kao alat za team-building i razvoj veština koje će biti potrebne u budućnosti. Dodatna pogodnost je što čak i koučing i savetovanje mogu biti integrisani u program razvoja kroz razvojne centre.

Šta pruža centar za razvoj?
Centar predstavlja najbolji način za dobijanje kompletne slike o snagama i razvojnim potrebama zaposlenih.

Karakteristike Centra za razvoj:


» „Centar za razvoj” je najpouzdaniji način procene već postojećeg kadra unutar organizacije
» Grupa različitih tehnika koje se zajedno koriste kako bi se povećala preciznost i tačnost dobijenih podataka
» Grupa kandidata učestvuje u različitim vežbama
» Procena kognitivnih sposobnosti SHL Verify testovima sposobnosti
» Više treniranih posmatrača procenjuje svakog kandidata po unapred utvrđenim kompetencijama „Occupational Personality Questionnaire – OPQ”
» Krajnja odluka se donosi koncenzusom svih posmatrača
» ”1 na 1” razvojne individualne debrif sesije – ukrštanje potencijala i trenutne razvijenosti kompetencija
Koučing kao alat za razvoj
Koučing i savetovanje mogu biti integrisani u program razvoja kroz razvojne centre

Specijalno dizajnirane vežbe


U skladu sa Univerzalnim modelom kompetencija definišu se ključne kompetencije za određenu poziciju i zatim procenjuju kroz specijalno dizajnirane vežbe:
» Grupne diskusije bez određenih uloga
Ovaj tip vežbi pred zaposlene stavlja određen izazov. Krajnji cilj je da diskusijom dođu do zajedničkog rešenja.
» Grupne diskusije sa dodeljenim ulogama
Zaposlenima se daju određene uloge i ciljevi. Postavljeni ciljevi su međusobno suprotni te kandidati moraju da se bore za svoju poziciju.
» Role Play
Pred zaposlenog se stavlja poslovni problem koji on treba da reši u komunikaciji sa obučenim glumcima koji predstavljaju članove fiktivne organizacije u kojoj radi ili relevantne osobe izvan organizacije.
» Vežbe sakupljanja činjenica
Zaposlenom se daju osnovne informacije o problemu i on postavljajući pitanja vođi centra treba da otkrije što više ključnih podataka o problemu i da predloži način njegovog rešavanja.
» Vežbe „Iz fioke“
U ovom tipu vežbi se pred kandidata stavlja obimna poslovna dokumentacija kao što su fakture, ugovori, dopisi, rasporedi itd. Zaposleni mora sve da ih obradi i postavi prioritete.
» Vežbe prezentacije
Zaposlenom se daje određeni materijal koji mora da prouči i koristeći isti on treba da pripremi poslovnu prezentaciju.
» Vežbe organizovanja
Izazov u ovom tipu vežbi je da se organizuje određeno poslovno dešavanje ili promena. Zaposleni mora da postavi vremenski raspored, odredi sredstva, proceni koji procesi se mogu raditi linijski a koji paralelno i da to precizno i jasno izloži.

Benefiti korišćenja Centra za razvoj


» Identifikovane razvojne oblasti pojedinaca i timova
» Adekvatno ulaganje u razvojne programe zaposlenih
» Objektivni indikatori trenutne razvijenosti zaposlenih
» Pravedna unapređenja u okviru organizacije
» Optimizovan proces upravljanja talentima
» Povećanje motivacije zaposlenih sa visokim potencijalom
» Jačanje pripadnosti i posvećenosti organizaciji
» Jednostavan izveštaj sa razvojnim savetima
Olakšava odabir razvojnih treninga za zaposlene
Ovu vrstu procene koriste mnoge kompanije širom sveta kako bi identifikovale razvojnu oblast zaposlenog
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.