Centar za procenu predstavlja proces identifikovanja veština, sposobnosti i potencijala pojedinaca. Kombinujući snage mnogobrojnih tehnika koje se koriste u procenama, centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima, njihovim trenutnim snagama i potencijalu. Dizajniraju se tako da se usredsređuju na kompetencije koje su direktno u vezi sa poslom koji kandidat treba da obavlja.

U portfoliju SHL metodologije možete naći vežbe namenjene proceni kandidata na različtim nivoima organizacije, počevši od diplomaca, administracije, linijskih menadžera, preko srednjeg i TOP menadžmenta u okviru različitih industrija.

Detaljnije o Centru za procenu

Kada i zašto se koriste?


Centri za procenu danas imaju široku primenu:

» Selekcija najboljih kandidata za novootvorene pozicije u organizaciji
» Rano otkrivanje potencijala – optimizacija procesa upravljanja talentima
» Dijagnoza razvojnih i trening potreba
» Koriste se i kao alat za team-building i razvoj veština koje će biti potrebne u budućnosti
» Koučing i savetovanje mogu biti integrisani u program razvoja kroz razvojne centre

Šta pružaju centri za procenu?
Centri predstavljaju jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o snagama, razvojnim potrebama i mogućnostima budućih zaposlenih.

Karakteristike Centra za procenu:


» Grupa kandidata učestvuje u različitim vežbama
» Procena potencijala ličnosti testom “Occupational Personality Questionnaire – OPQ”
» Procena kognitivnih sposobnosti SHL Verify testovima sposobnosti
» Ukrštanje sa jedne strane potencijala i trenutne razvijenosti kompetencija
» Više treniranih posmatrača procenjuje svakog kandidata po unapred utvrđenim kompetencijama
» Krajnja odluka se donosi koncenzusom svih posmatrača
» ,,Centar za procenu” je najpouzdaniji način procene kandidata koji su se prijavili za novootvorenu radnu poziciju
» Grupa različitih tehnika koje se zajedno koriste kako bi se povećala preciznost i tačnost dobijenih podataka.
Lider među načinima procene
,,Centar za procenu” je najpouzdaniji način procene kandidata koji su se prijavili za novootvorenu radnu poziciju

Specijalno dizajnirane vežbe


U skladu sa Univerzalnim modelom kompetencija definišu se ključne kompetencije za određenu poziciju i zatim procenjuju kroz specijalno dizajnirane vežbe:
» Grupne diskusije bez određenih uloga
Ovaj tip vežbi pred zaposlene stavlja određen izazov koji oni treba kroz diskusiju da reše.

» Grupne diskusije sa dodeljenim ulogama
Zaposlenima se daju određene uloge i ciljevi. Postavljeni ciljevi su međusobno suprotni te kandidati moraju da se bore za svoju poziciju.

» Role Play
Poslovni problem koji se stavlja pred zaposlenog on treba da reši u komunikaciji sa obučenim glumcima koji predstavljaju druge članove fiktivne organizacije u kojoj radi ili relevantne osobe izvan organizacije.

» Vežbe sakupljanja činjenica
Zaposlenom se daju osnovne informacije o problemu i on postavljajući pitanja vođi centra treba da otkrije što više ključnih podataka o problemu i da predloži način njegovog rešavanja.

» Vežbe „Iz fioke“
U ovom tipu vežbi se pred kandidata stavlja obimna poslovna dokumentacija kao što su fakture, ugovori, dopisi, rasporedi itd. Zaposleni mora sve da ih obradi i postavi prioritete.

» Vežbe prezentacije
Zaposlenom se daje određeni materijal koji mora da prouči i koristeći isti on treba da pripremi poslovnu prezentaciju.

» Vežbe organizovanja
Izazov u ovom tipu vežbi je da se organizuje određeno poslovno dešavanje ili promena. Zaposleni mora da postavi vremenski raspored, odredi sredstva, proceni koji procesi se mogu raditi linijski a koji paralelno i da to precizno i jasno izloži.

Benefiti korišćenja Centra za procenu


» Ušteda troškova kroz kvalitetnije odlučivanje u procesu selekcije, koje smanjuje odliv kadrova i poboljšava učinak
» Odluke o zapošljavanju donose se na bazi pouzdanih podataka
» Uz superiorna svojstva tehnika koje se koriste moguće je tačnije predviđanje potencijalnog učinka
» Brz i moderan proces, koji potvrđuje pozitivan imidž poslodavca
Ušteda kompanije
Ušteda troškova kroz kvalitetnije odlučivanje u procesu selekcije, koje smanjuje odliv kadrova i poboljšava učinak
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.