Cooperation and Beyond je upitnik kompanije Pesona Global, osmišljen sa ciljem da pojedincima pomogne u unapređenju veština neophodnih za uspostavljanje saradnje i upravljanje važnim poslovnim odnosima.

Upitnik se najčešće koristi kao priprema za trening program koji kroz praktične primere i alate učesnicima omogućava da nauče kako da efikasnije komuniciraju i ostvare bolju saradnju sa svojim saradnicima, kolegama i poslovnim partnerima. Namenjen je pojedincima iz različitih oblasti delatnosti, na početničkim ili rukovodećim pozicijama.

Detaljnije o Cooperation and Beyond upitniku

Proces popunjavanja


Učesnici distribuiraju online upitnike saradnicima čija im je podrška neophodna za sprovođenje i realizaciju odluka koje svakodnevno donose na poslu. Svaki učesnik bira najmanje 3, a najviše 5 ljudi koji će popuniti upitnik.

“Cooperation and Beyond” upitnik se sastoji iz dva dela:

» „Rizik/poverenje” i „Svest o potrebama“
Na osnovu njihovog utiska, saradnici biraju reči ili fraze koje, po njihovom mišljenju, na najbolji način opisuju osobu koja je predmet procene.

»„Preporuke”
U ovom delu izabrani saradnici „odgovaraju na pitanje” ili opisuju koje ponašanje bi želeli da viđaju češće ili ređe kod osobe koju procenjuju, kako bi joj lakše pružile podršku i sa njom imale još bolju saradnju.

Razvijte veštine saradnje
Doprinesite razvoju veština neophodnih za izgradnju i upravljanje važnim poslovnim odnosima.

Benefiti korišćenja ovog upitnika:


Nakon dobijenih rezultata, zaposleni mogu da pohađaju trening program, koji je osmišljen kako bi pomogao učesnicima da:

Saznaju kako pokrenuti i održati saradnju u poslovnom odnosu.
Razumeju temeljne vrednosti i najznačajnije korake za izgradnju kvalitetnih odnosa i kako ih primeniti u svakodnevnom ophođenju sa ljudima.
Nauče kako da prezentuju sebe i svoje vrednosti i izgrade poverenje u odnosu.
Razumeju šta je tim za podršku i kako funkcioniše i postanu efektivniji u radu sa svojim timovima podrške.
Kreiraju plan za primenu svega naučenog na treningu u realnim poslovnim situacijama.

Trening Cooperation and Beyond

Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.