Test pouzdanosti i bezbednosti (Dependability and Safety Instrument – DSI) kompanije SHL Talent Assessments je alat za procenu osmišljen za identifikovanje potencijalno rizičnog i problematičnog ponašanja u okviru proizvodnje, transporta, magacina i ostalih repetitivnih poslova.

DSI je dizajniran tako da linijski menadžeri mogu da zadaju, tumače i interpretiraju ovaj alat uz minimalnu podršku stručnog lica ili samostalno. Po završenom testiranju dobija se veoma jednostavan izveštaj koji kao rezultat pokazuje verovatnoću kojom će kandidat voditi računa o bezbednosti i kojom će biti pouzdan i produktivan prema petostepenoj skali od “Nizak rizik” do “Veoma visok rizik”.

Detaljnije o DSI testu:

Test se najviše koristi u sledećim sektorima:


» Proizvodnja
» Teška industrija
» Maloprodaja
» Call centri
» Transport
» Zdravstvo
U čemu je tajna DSI?
Ovaj test identifikuje verovatnoću da li će se neki kandidat na poslu ponašati bezbedno, produktivno i poštovati procedure.

Ključne karakteristike:


DSI se brzo i lako interpretira
Vrlo je jednostavan za korišćenje i razumevanje
Kao izveštaj dobijate jedinstveni rezultat
Nije potreban nikakav formalan trening, što ga čini idealnim alatom za linijske menadžere
Popunjava se za samo 8 minuta
Dostupan je on-line i u papir i olovka formatu, a čak se može zadati i preko telefona

Zašto koristiti test DSI?


Na osnovu rezultata upitnika možete jasno da predvidite pojedince:
» Koji će imati minimalni broj izostanaka
» Koji će biti usmeren na klijente
» Koji će biti oslonac i kvalitetno obavljati posao
» Pridržavati se pravila i procedura
» Sklone povredama na radu na radnim mestima sa povećanim rizikom
» Koji će imati adekvatan odnos sa nadređenim i kolegama
Predvidite rizična ponašanja zaposlenih
Steknite uvid koji zaposleni će ispoljavati rizična ponašanja na poslu, kršiti pravila i procedure i često izostajati sa posla
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.