Inovativno donošenje odluka (Innovative Decision Making – IDM) predstavlja samoprocenu koja je usmerena na univerzalnu potrebu poslovnih ljudi: kako doći do najboljih odluka. IDM ispituje kako kreativni proces može da se primeni u optimizaciji procesa donošenja odluka i rešavanja problema. Obezbeđuje lak za razumevanje i sveobuhvatan proces donošenja odluka. Krajnji cilj je povećanje kreativnih kapaciteta u svakoj fazi procesa donošenju odluka.

Popunjavanjem upitnika kompanije Persona Global, koji je prvobitno kreirao dr. Donald Shepherd može se proceniti stepen kreativnosti i efikasnosti osobe u situacijama donošenja odluka. Feedback izveštaj omogućava pojedincu da identifikuje oblasti u kojima je potrebno da poboljša svoje kreativne kapacitete.

Detaljnije o IDM proceni

Šta analizira IDM?


Analiziraju se individualne tendencije pojedinaca u četiri ključne oblasti kreativnosti:
» Otvorenost za informacije
Prirodna radoznalost i zainteresovanost za informacije. Spremnost za prihvatanje i rad sa informacijama iz različitih izvora. Sposobnost odlaganja evaluacije.
» Funkcije leve i desne hemisfere mozga
Sposobnost usklađivanja kreativnosti i logike. Sposobnost korišćenja kreativnosti ili logike u skladu sa situacijom.
» Suočavanje sa neizvesnošću
Sposobnost da se prihvati dvosmislenost i ambivalencija. Spremnost da se nastavi, uprkos nedostatku informacija.
» Prihvatanje rizika
Sposobnost da se odlučno deluje čak i onda kada postoji rizik od neuspeha. Ulazak u rizik pod stresom ili sa voljom.

Benefiti korišćenja IDM:


1. Nakon individualne procene ključnih sposobnosti značajnih za efikasno donošenje odluka, daju se i predlozi za unapređenje u prepoznatim razvojnim oblastima.
2. Neke od oblasti u kojima se program pokazao kao izuzetno efikasan su
» Upravljanje talentima
» Inovacije u organizaciji
» Razvoj menadžmenta i zaposlenih
» Strateške promene
» Koučing
3. Mogućnost organizovanja treninga za unapređenje kreativnog donošenja odluka na osnovu dobijenih rezultata.
Trening IDM
Trening Inovativno donošenje odluka
Cilj ovog treninga je osnaživanje pojedinaca i njihovih kreativnih kapaciteta u svakom koraku procesa donošenja odluka. Kao dugoročni rezultat očekuje se značajno efektivniji pristup procesu odlučivanja.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.