Intervju zasnovan na kompetencijama (Competency Based Interview- CBI) je visoko interaktivan trening koji se bavi svim fazama intervjuisanja – od pripreme, do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnici će unaprediti pripremu intervjuisanja, naučiti da identifikuju pitanja uz pomoć kojih će najviše saznati o svakom kandidatu i samim tim doneti najbolju moguću odluku.

Cilj treninga je da se učesnici sertifikuju za korišćenje Intervjua zasnovanog na kompetencijama kojim će olakšati proces za selekciju kandidata prilikom zapošljavanja.

Naredni trening
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikat.
3.9.2019.
Više informacija o treningu i prijavi na:
+ 381 (0)60 029 0028
talent@atria.rs
Detaljnije o treningu

Kome je trening namenjen?


» Direktorima i menadžerima
» Trenerima iz oblasti menadžmenta
» HR profesionalcima
» Konsultantima koji rade na unapređenju menadžerskih veština
Naučite da odaberete pravog kandidata.
Ovladajte veštinama vođenja intervjua zasnovanog na kompetencijama i naučite da postavljate prava pitanja.

Teme treninga


1. Značaj kompetencija

Šta su kompetencije i u čemu je njihov značaj
Karakteristike dobro definisanih kompetencija
Kompetencije kao osnov za različite HR procese

2. Univerzalni model kompetencija

Razumevanje modela
Praktična primena kartica

3. Priprema za intervju

Analiza posla- osnova za postavljanje kompetencija
Identifikacija ključnih kompetencija za intervju i izrada pitanja

4. Sprovođenje intervjua zasnovanog na kompetencijama

Struktura intervjua – osnovne teme i tok
ORCE metodologija (Observe, Record Classify & Evaluate) i objektivna procena

5. Veštine dobrog intervjuera

Pitanja koja se ne postavljaju na intervjuu
Adekvatno postavljanje pitanja
Tipične greške intervjuera

6. Rezime intervjua i evaluacija

Evaluacija odgovora kandidata i procena kompetencija
Kompletiranje intervju dokumentacije
Alati koji se mogu koristiti kao podrška pri intervjuisanju kako bi se povećala objektivnost odluka

Na kraju treninga, učesnici će moći da:


» Donose objektivne odluke o kandidatima
» Postave model kompetencija za različite pozicije u okviru kompanije
» Saznaju kako da definišete ključne i poželjne kompetencije za datu poziciju
» Unaprede svoje veštine intervjuisanja
» Povećaju objektivnost svoje procene koristeći jasno definisane kriterijume iz Univerzalnog modela kompetencija
» Sprovode intervju zasnovan na kompetencijama na strukturisan, fokusiran, sveobuhvatan i fer način
» Koriste strukturisanu metodologiju postavljanja efektivnih pitanja prilikom intervjuisanja
» Sistematično evaluiraju informacije dobijene na intervjuu.
Unapredite veštine intervjuisanja
Sprovode intervju zasnovan na kompetencijama na strukturisan, fokusiran, sveobuhvatan i fer način

Univerzalni okvir kompetencija:


SHL je razvio sopstveni Univerzalni model kompetencija (Universal Competency Framework – UCF). Univerzalni okvir kompetencija je naučno dokazan i daje integrisani pristup upravljanju ljudskim resursima. Sastoji se od 20 kompetencija koje nam omogućavaju detaljniji uvid u 8 velikih faktora i opis različitih tipova ponašanja koji imaju uticaj na performans zaposlenih.
Saznaj više o UCF
Povećajte objektivnost svoje procene
Koristite jasno definisane kriterijume iz Univerzalnog modela kompetencija
Kontaktirajte nas za više informacija!

[caldera_form id=“CF588f3d5a8d4b6″]

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.