Kako je selekcija pomogla reorganizaciji vodeće svetske kompanije
10/08/2017
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Kako je selekcija pomogla reorganizaciji vodeće svetske kompanije

Uloga HR-a u kompanijama je značajno evoluirala kroz vreme pa je tako HR jedan od sektora koji se bavi specifičnim procesima kompanije kao što je i reorganizacija.

Naš partner, SHL Talent Assessments, je podržao kompaniju GSK (GalaxoSmithKline) da podigne selekciju na viši nivo i pronađe prave ljude za nove funkcije za samo 4 nedelje uz pomoć Intervjua zasnovanog na kompetencijama i Univerzalnog modela kompetencija.

GSK (GalaxoSmithKline) je jedna od vodećih svetskih farmaceutskih kompanija, koja posluje u preko 115 zemalja, a sa središtem u Velikoj Britaniji. Kompanija se bavi razvojem lekova i medicinskih preparata i zapošljava oko 100 000 ljudi širom sveta. U jednom trenutku javila se potreba za reorganizacijom i popunjavanjem novih funkcija postojećim zaposlenima.

Izazov sa kojim se kompanija susrela

Usled promena na tržištu farmaceutskih usluga, kompanija GSK je morala da izvrši reorganizaciju regionalne prodaje radi unapređenja poslovanja. Proces je morao biti transparentan i pravedan, uz poštovanje najboljih primera iz prakse. Nova organizaciona struktura zahtevala je nove uloge i odgovornosti, uz težnju da se na nove pozicije postave postojeći zaposleni. Proces je morao biti sproveden brzo, bez poslovnih gubitaka i demotivacije zaposlenih.

Rešenje koje je doprinelo efektivnoj reorganizaciji

Projekat je trajao 4 nedelje i podeljen je na 3 dela:

1. korak – definisanje kompetencija za nove funkcije

Uz pomoć Univerzalnog modela kompetencija (UCF) mapiran je GSK-ov liderski okvir. Univerzalni model kompetencija se sastoji od 20 kompetencija koje nam omogućavaju detaljniji uvid u značajne faktore i ponašanja koji imaju uticaj na učinak zaposlenih.

Pre nego što je započeto sa procenom, svi zaposleni su imali dostupan opis posla i mogućnost da apliciraju za bilo koju poziciju bez obzira na kojoj poziciji su prethodno bili. Skoro svi zaposleni su ovaj potez prihvatili pozitivno.

2. korak – formiranje tima linijskih menadžera

Prve pozicije za koje se sprovodila selekcija bili su linijski menadžeri i šef marketinga – ukupno 8 pozicija.
Kandidati su bili procenjivanji od strane SHL konsultanata, uz pomoć zaposlenih iz HR sektora koji su bili obučeni da vode intervju zasnovan na kompetencijama i tumače izveštaje generisane iz psihometrijskih testiranja.

Posle procene, projektni tim, koji su činili SHL konsultanati i GSK HR tim, se sastao kako bi analizirao feedback sa intervjua, psihometrijske rezultate i ostale relevantne informacije. Zaposleni koji su dobili željene menadžerske pozicije, morali su dobro da razumeju kompetencije i selekciju zasnovanu na njima kako bi kasnije bili uključeni u proces selekcije.

3. korak – formiranje prodajnih i marketing timova

Za potrebe formiranja prodajnih i marketing timova bilo je neophodno da se popuni 15 pozicija. Pri formiranju ovih timova, linijski menadžeri su se lakše fokusirali na kritčne kompetencije nego na one koje su poželjne da zaposleni poseduju. Svi intervjui su sprovedeni od strane novoizabranih menadžera i HR tima, a bili su zasnovani na odabranim kompetencijama uz korišćenje SHL Talent Assessments alata.

Rezultati koji su postignuti projektom:

  • HR sektor je ojačao stratešku ulogu prema ostalim funkcijama u kompaniji
  • Najbolji ljudi su postavljenji na nove funkcije
  • Poboljšani su odnosi i razumevanje između HR sektora i linijskih menadžera
  • Projekat je izveden brzo i efikasno, za manje od mesec dana
  • Uveden je Intervju zasnovan na kompetencijama u selekciji,
  • Korišćenjem Univerzalnog modela kompetencija povećana je objektivnost procene

„Iznenađujuće, nismo imali puno neslaganja između linijskih menadžera o kandidatima. Menadžeri su naučili da se fokusiraju na uloge i nadležnosti i da objektivno procenjuju čak i osobe koje znaju lično. Nekoliko konflikta koje smo imali lako smo rešili sagledavanjem situacije kroz perspektivu onog šta je najbolje za kandidata.“, objašnjava član projektnog tima.

„Ovaj projekat je definitivno poboljšao odnos i razumevanje između HR tima i linijskih menadžera. HR je postao strateški partner i sada koristimo potencijal ljudskog kapitala na mnogo bolji način. Duh i motivacija među novoodabranim zaposlenima su vrlo dobri, što potvrđuje da smo našli prave ljudi za nove uloge kroz uspešan i brz proces.“ , ističe član projektnog tima.

Ako ste zainteresovani da saznate kako bi vaša kompanija mogla da unapredi upravljanje talentima, Atria Group je zvanični distributer SHL Talent Assessments za Srbiju. Više o tome ovde.

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.