Procena liderskog uticaja (Leadership Equity Assessment – LEA) je alat baziran na dvadesetpetogodišnjem Galupovom istraživanju o motivaciji zaposlenih i liderskom uticaju na rast motivacije. Originalno istraživanje je urađeno tokom 90-ih godina prošlog veka, a provereno je i potvrđeno tokom 2010. i 2011. godine od strane kompanije Persona Global.

U istraživanju je učestvovalo oko 1.000.000 zaposlenih i 80.000 menadžera, što ovo istraživanje čini najpotpunijim i najrelevantnijim globalnim istraživanjem koje je ikada napravljeno na temu liderskog uticaja na rast motivacije zaposlenih.

Detaljnije o alatu LEA

Šta meri LEA?


LEA meri uticaj lidera na uslove rada zaposlenih, timsku klimu i nivo angažovanosti (engagement) zaposlenih. Ovo merenje se vrši kroz 13 LEA kompetencija:

Korišćenje snaga i kompetencija
Korišćenje pozitivnog feedback-a
Očekivanja na radnom mestu
Posedovanje potrebnih resursa za rad
Autonomija u poslu
Svrha i značaj posla za pojedinca
Usavršavanje na poslu
Postojanje atmosfere, inspiracije i inovacije
Mogućnosti za lični razvoj na poslu
Mogućnost primene novih veština i kompetencija na radnom mestu
Postojanje atmosfere poštovanja
Podrška donetim odlukama
Međusobna podrška i pomaganje.

Glavne karakteristike LEA alata:


»Usmeren na rezultate
LEA je nastala na osnovu obimnih istraživanja koja su povezala 13 LEA oblasti sa poslovnim rezultatima.

»Usmeren na akciju
Akcenat je na prikupljanju korisnih informacija i zaključaka u cilju optimizacije liderskih aktivnosti.

»Jednostavnost
Alat je baziran na samo 13 tvrdnji, a rezultati su jednostavni za tumačenje.

»Pregled na nivou organizacije
Svi menadžeri i timovi u kompaniji mogu biti evaluirani i upoređivani.

»Kreiranje fokusa
Kreiranje fokusa kroz ponavljanje LEA istraživanja 4 puta u periodu od 12 do 24 meseca

»Pozitivan pritisak u cilju razvoja
Pozitivan pritisak u cilju razvoja kroz kreiranje akcionih planova za unapređenje u svakom timu.

»Jasnost rezultata
Izveštaji daju veoma jasnu povratnu informaciju kroz grafikone i numeričke rezultate.

Identifikujte pravac u kom treba da razvijate svoj tim
Pozitivan pritisak u cilju razvoja kroz kreiranje akcionih planova za unapređenje u svakom timu.

Benefiti


1. Kroz 13 kompetencija, LEA jasno pokazuje koje oblasti bi trebalo unaprediti kako bi se dobio direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate.
2. LEA ima širok spektar mogućnosti za primenu. Najčešće su:
» Identifikacija ključnih oblasti za razvoj timske efektivnosti i unapređenje poslovnih rezultata tima
» Unapređenje liderskih kompetencija menadžera
» Merenje efekata razvojnih aktivnosti
3. Istraživanje je pokazalo da su menadžeri, čiji timovi stvaraju izuzetne dugoročne poslovne rezultate, odlični u 13 LEA liderskih kompetencija. Kroz ovih 13 kompetencija menadžeri stvaraju uslove za:
» Veće zadovoljstvo klijenata
» Veću profitabilnost
» Veću produktivnost
» Manju fluktuaciju zaposlenih
Fokus na rezultate
LEA jasno pokazuje koju od 13 kompetencija treba unaprediti kako bi se dobio direktan pozitivan uticaj na poslovne rezultate.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.