Management Action Profile (MAP) je upitnik koji pruža precizne i detaljne informacije o kompetencijama menadžera, kao i o menadžerskim praksama koje oni praktikuju u svakodnevnom radu.

MAP je nastao na osnovu zahteva klijenata za sveobuhvatnim upitnikom za procenu načina rada menadžera, kao i na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja u praksi. MAP funkcioniše na osnovu procene 360°, u koju su uključeni svi sa kojima menadžer svakodnevno sarađuje: članovi njegovog tima, njegov nadređeni menadžer, kao i kolege. Takođe, menadžer daje i sopstveno viđenje svojih kompetencija i menadžerske prakse.

Koje oblasti procenjuje MAP:


1. Informacije i komunikacija

Povratna informacija (feedback)
Sposobnost za aktivno slušanje i dostupnost
Protok informacija
2. Timska saradnja i motivacija

Saradnja u okviru organizacione jedinice
Motivacija, uključivanje i participacija
3. Razvoj potencijala i kompetencija

Procena kvaliteta rada pojedinaca i njihovih rezultata
Osnaživanje
Koučing i razvoj potencijala
4. Korišćenje moći i autoriteta

Aktivno delegiranje i upravljanje timovima
5. Saradnja između organizacionih jedinica

Pospešivanje efikasne komunikacije
6. Kontinuirano unapređenje procesa

Usmeranje individualnog i timskog razvoja
7. Lična organizacija
Upravljanje prioritetima
Koordinacija aktivnosti
Osnaživanje i delegiranje
8. Liderstvo

Razumevanje i pojašnjavanje timskih ciljeva
Pridobijanje podrške za timske ciljeve
Sposobnost prevođenja timskih ciljeva na nivo individualnih ciljeva

Izveštaj MAP procene obuhvata:


» Generalni pregled rezultata menadžera
» Rezultate menadžera po pojedinačnim faktorima
» Procenu profesionalne zrelosti tima koji menadžer vodi
» Smetnje u kvalitetu menadžerovog vođenja ljudi
» Finalne preporuke
Sagledava svakodnevni rad menadžera
Pruža uvid u 8 oblasti kroz koje ukazuju na stepen razvijenosti menadžerskih kompetencija

Ključne karakteristike:


Procenjuje 8 oblasti i preko 60 ključnih aktivnosti relevantnih za uspešno obavljanje manadžerskog posla. MAP je brz i jednostavan za korišćenje (za popunjavanje je potrebno 15-20 minuta) jer se upitnik popunjava online. Prednost MAP upitnika je višejezičnost (dostupan je na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom.)
Lider među upitnicima
Jednostavan za korišćenje, sadrži detaljnu analizu, povratnu informaciju, preporuke i predloge za promenu.

Benefiti korišćenja MAP upitnika


Povratne informacije menadžeru kako drugi vide njegove kompetencije i menadžersku praksu (podizanje svesti menadžera).
Slušanje mišljenja ljudi koji su u okruženju menadžera.
Uključivanje okruženja menadžera u proces promene njegovog načina rada.
Sticanje uvida u sveobuhvatnu i detaljnu sliku o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada
Pružanje preciznog feedback-a na svakodnevni rad menadžera, sa dodatkom preporučenih načina za unapređenje rada tima koji vodi menadžer
Precizno definisanje razvojnih potreba menadžera u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti, smanjenja troškova i optimizacije vremena koje se ulaže u razvoj
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.