Dušan Basalo


Dušan je osnivač i Senior partner u konsultantskoj kompaniji Atria Group koja je prisutna na teritoriji Srbije, Češke, Švajcarske i Portugala. Poslednjih 14 godina je angažovan u oblasti razvoja ljudskih resursa, prvobitno u kompanijskom okruženju, a zatim i na konsultantskim projektima. Dušan je internacionalni trener Eriksonovog Koledža (Vankuver), konsultant za trening metodologije Persone Global (San Francisko), licencirani trener (sa pravom sertifikacije) za korišćenje psihometrijskih alata SHL (Vašington/London) i sertifikovani NLP trener (IN – NLP/Hamburg). Dušanove oblasti ekspertize su sistemski razvoj ljudskih resursa, procena potencijala i sposobnosti zaposlenih, kao i osnaživanje timova i menadžera kroz razvojne projekte sa fokusom na trening i poslovni koučing.

dusan.basalo@atriagroup.org

Igor Stević


Igor je konsultant za razvoj pojedinaca i organizacija. Posebno ga zanimaju pitanja usklađivanja ličnih ciljeva i vrednosti sa organizacionim ciljevima i vrednostima, upravljanja razvojem pojedinaca u organizacionom okruženju, kao i povećanja efektivnosti, motivacije i doprinosa pojedinaca organizaciji. U trenerskoj karijeri od preko 18 godina razvijao je i izvodio programe obuke iz oblasti veština komunikacije, veština rukovođenja i liderskih veština. Kao ekspert za razvoj ljudskih resursa radio je na projektima promene organizacione kulture, menadžment akademijama, programima za talente, programima razvoja top menadžmenta. Pružao je trening i koučing usluge u velikom broju kompanija u zemlji i regionu. Radio je kao ekspert za razvoj ljudskih resursa na međunarodnim razvojnim projektima finansiranim od Evropske komisije, Evropske agencije za rekonstrukciju i USAID-a, u zemlji, regionu, Bliskom Istoku i Africi. Igor je sertifikovan za alate za procenu zaposlenih SHL, Hogan i Human Synergistics, takođe je i sertfikovani NLP trener i kouč. Duboko veruje u značaj uloge svakog pojedinca za jačanje uspeha cele organizacije. Životni moto mu je: menjaj svet, menjajući sebe!

igor.stevic@atriagroup.org

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.