Occupational Personality Questionnaire (OPQ) test pruža jasan i jednostavan okvir za razumevanje uloge pojedinca na radnom mestu i uticaj koji ona ima na kvalitet obavljanja posla. Dizajniran je sa ciljem da poslodavcima pruži informacije o različitim aspektima stila ponašanja pojedinca koji će imati uticaj na njihov učinak na poslu. Isto tako, omogućava i zaposlenima da bolje razumeju svoje potencijalne snage i ograničenja. Njegova primena je višestruka, kako sa ciljem identifikovanja potencijala i pravljenja razvojnih planova za pojedinca ili ceo tim, tako i u procesu selekcije.

Univerzalni model kompetencija na kome se OPQ zasniva je testiran i validiran širom sveta i odobren od strane vrhunskih poslovnih psihologa. Klijenti mogu biti sigurni da će dobiti specifičan i značajan ishod. Univerzalni model kompetencija (Universal Competency Framework – UCF) čini 20 ključnih poslovnih kompetencija, koje su bitne za uspešno obavljanje određenog posla. Nisu sve komptencije podjednako važne za svaki posao. U skladu sa time dobijeni rezutati se posmatraju u odnosu na glavne zahteve jedne pozicije.

Detaljnije o testu OPQ

OPQ dimenzije:


OPQ daje detaljan uvid u 32 specifične dimenzije ličnosti, koje podupiru ponašanje pojedinaca i njihov potencijalni učinak na poslu u odnosu na ključne kompetencije. Odnosi se na sledeće 3 velike oblasti:

Odnos sa ljudima:
» Odnos sa ljudima: uticaj, uverljivost, sklonost kontroli, otvorenost, nezavisnost u razmišljanju.
» Društvenost: srdačanost, društvenost, samouverenost.
» Empatija: skromnost, demokratičnost, brižnost.

Stil razmišljanja:
» Analiza: razumevanje podataka, procenjivanje, razumevanje ponašanja.
» Kreativnost i promene: konvencionalnost, konceptualnost, inovativnost, traženje raznovrsnosti, prilagodljivost.
» Struktura: razmišljanje unapred, briga o detaljima, savesnost, poštovanje pravila.

Osećanja i emocije:
» Emotivnost: opuštenost, zabrinutost, odlučnost, optimizam, poverljivost, samokontrola.
» Dinamika: energičnost, kompetitivnost, orijentacija ka cilju, odlučnost.

Globalno je poznat po davanju valjanih i tačnih procena
Preko 90 nezavisnih validacionih istraživanja sprovedenih na temu OPQ-a u periodu od preko 25 godina, kroz 20 zemalja i 40 industrija, dalo je konkretne dokaze o snazi ovog testa pri predviđanju performansi na poslu.

OPQ kompetencije:


Ono što utiče na učinak u ispunjavanju zadataka određenog radnog mesta jeste kombinacija ove 32 dimenzije u poređenju sa 20 ključnih poslovnih kompetencija:

» Vođenje i odlučivanje
Odlučivanje i pokretanje akcije, vođenje i supervizija
» Podrška i saradnja
Rad sa ljudima, poštovanje principa i vrednosti
» Interakcija i prezentovanje
Povezivanje i umrežavanje, ubeđivanje i uticaj, prezentovanje i komuniciranje informacija
» Analiza i interpretacija
Pisanje i izveštavanje, primena stručnosti i tehnologije, analiza
» Stvaranje i osmišljavanje
Učenje i istraživanje, kreiranje i inoviranje, formulisanje strategije i koncepta
» Organizacija i izvršavanje
Planiranje i organizacija, postizanje rezultata i dostizanje očekivanja klijenata, poštovanje uputstava i procedura
» Prilagođavanje i suočavanje
Prilagođavanje i odgovor na promenu, suočavanje sa pritiskom i neuspehom
» Preduzimljivost i izvođenje
Postizanje ličnih radnih ciljeva i zadataka, preduzetničko i komercijalno razmišljanje

Ključne karakteristike OPQ-a:


» Brzina:
Ceo proces procene se sprovodi online i traje oko 45 minuta. Izveštaj može biti generisan nekoliko minuta po sprovođenju testiranja. Ovo je posebno važno u situacijama kad je procedura selekcije ozbiljno vremenski ograničena.

» Evaluacija i tumačenje testa:
Vrše se algoritamski, tako da su rezultati pravedni i ne zavise od subjektivne ocene procenjivača.

» Ipsativna verzija:
Format prinudnog izbora prilikom odgovaranja na pitanja kontroliše socijalno poželjne odgovore.

» Višejezičnost:
Dostupan je na srpskom, engleskom, mađarskom, rumunskom, češkom, slovačkom, bugarskom i nemačkom jeziku.

» Ciljna grupa:
Prikladan je za procenu svih nivoa zaposlenih, od vrhunskih menadžera do diplomaca.

» Standardizovan u Srbiji:
Referentna grupa sa kojom se porede pojedinačni odgovori kandidata je grupa profesionalaca sa sličnim nivoom ekspertize i iskustva u Srbiji. Na taj način se dobijaju validniji podaci i smanjuje se kulturološki uticaj na sam rezultat testa.

Postavlja visoke standarde u brzini sprovođenja i generisanja rezultata.
Dodatna vrednost ovog upitnika je što se sprovodi i generiše rezultate za jako kratko vreme što dodatno štedi vreme i energiju HR-ovima.

Benefiti korišćenja OPQ upitnika


1. Daje konkretne i opipljive rezultate
2. Pomaže kompanijama da procene koja su to ponašanja, veštine i sposobnosti koje će dovesti do uspeha u datoj ulozi, poziciji ili poslu
3. Daje jasne smernice o razvojnim mogućnostima pojedinca
4. Rano otkrivanje potencijala
5. Brz i olakšan proces selekcije
6. Odabir adekvatnih kandidata
7. Značajne finansijske uštede kompanije
8. Omogućava identifikovanje veze između strategije organizacije i znanja, veština i sposobnosti neophodne za određenu poziciju
9. Identifikovana potreba za individualnim i timskim razvojnim potrebama
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.