Upitnik organizacione agilnosti (Organizational Agility Survey™ – OA) predstavlja sveobuhvatan instrument koji omogućava efikasno merenje organizacijske sposobnost prilagođavanja promenljivom poslovnom okruženju.

Fokusira se na identifikovanje i uspešno približavanje, sa jedne strane, načina na koji se poslovne jedinice trenutno suočavaju sa promenljivim okruženjem i, sa druge, uobičajenih ponašanja unutar visoko efektivnih i profitabilnih kompanija.

Detaljnije o upitniku Organizational Agility Survey™

Ključne karakteristike upitnika:


» Sveobuhvatnost
Meri 48 bihevioralnih indikatora koji procenjuju sposobnost detektovanja promena – stabilnost i izbegavanje nesavladivih situacija.
» Jednostavan za upotrebu
Prilikom obrade rezultata testiranja, OA koristi efikasna softverska rešenja koja generišu detaljne izveštaje u roku od nekoliko minuta.
» Brza povratna informacija
Onlajn ili optičko skeniranje odgovora na upitniku omogućava brzu analizu podataka, samim tim i brzo davanje povratnih informacija.
»Zasnovan na performansu
OA se isključivo fokusira na ponašanja koja je moguće opaziti, a koja reflektuju korporacijsku kulturu.
»Zasnovan na istraživanjima
OA je zasnovana i podržana ekstenzivnim akademskim i empirijskim istraživanjima sprovedenim od strane svetski priznatih eksperata u oblasti menadžmenta.
»Testiran i dokazan
OA je prihvaćen kao merni instrument u mnogobrojnim industrijama različitih zemalja.
»Globalno istraživanje
Adaptacija OA je izvršena za različite kulture i dostupan je na više jezika.
»Univerzalnost
Upotreba ovog upitnika moguća je u različitim privrednim granama.

Upitnik – proces


Svaki učesnik popunjava online upitnik u okviru Persona Assessment platforme. Upitnik se sastoji od 54 pitanja o ponašanjima i karakteristikama organizacije i njenih ljudi. Prvi deo upitnika sadrži 48 pitanja u vezi sa organizacijskim ponašanjem. Ove izjave opisuju uobičajeno ponašanje u okviru kompanije. Drugi deo sadrži 3 pitanja o organizacijskim karakteristikama. Odnose se na kompanijsko iskustvo sa promenama i proces donošenja odluka iz perspektive zaposlenih. Treći deo sadrži 3 pitanja koja se odnose na demografske podatke. Dobijene informacije od svakog učesnika biće iskorišćene sa ciljem jačanja organizacijske sposobnosti da se efikasno nosi sa promenama.
OA se bazira na 8 principa
Posvećenost, kreativnost, inicijativa, liderstvo, podržavanje promena, otvorenost, učenje, poštovanje i izazov

Benefiti


OA omogućava kompanijama/organizacijama:

Dobijanje jasne slike o organizacionoj agilnosti ispitivanjem korporacijske kulture u kratkom vremenskom periodu.
Osvešćivanje izazova koji postoje u ponašajnoj praksi i preduzimanje odgovarajućih akcija u cilju njihovog poboljšanja.
Fokus na 48 ključnih indikatora organizacione kulture.
Merenje nivoa do kog se korporativne kulture mogu adaptirati stalnim promenama uslova.
Proaktivnu pripremu na promene.
Fleksibilnost, kako bi se omogućilo što bolje i uvremenjenije iskorišćavanje novih prilika.
Sistematski, progresivni način merenja agilnosti organizacije.
Tačne i pravovremene informacije koje osobama koje donose odluke olakšavaju određivanje prioriteta akcija.
Strateški alat za preduzimanje akcija koje će osnažiti dugoročnu efektivnost.
Analizu potreba za treningom sa ciljem poboljšanja.

Da li je organizacija spremna na promene?
Efikasno izmerite organizacijsku sposobnost prilagođavanja promenljivom poslovnom okruženju.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.