„Procena ličnosti i sposobnosti“ (Personality and Ability Assessment – PAA) je akreditovani trening kompanije SHL Talent Assessments, koji obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i ličnosti u poslovnom okruženju. Trening omogućava da se sertifikujete za  upotrebu online testova pomoću kojih ćete objektivno da merite sposobnosti kandidata/zaposlenih kao i potencijalni uticaj ličnosti na profesionalni učinak.

Posebna pažnja na treningu je posvećena najpoznatijem SHL Inventaru ličnosti u kontekstu zanimanja (Occupational Personality Questionnaire – OPQ), testu koji pruža jasan i jednostavan okvir za razumevanje uloge pojedinca na radnom mestu i uticaj koji ona ima na kvalitet obavljanja posla.

Naredni trening
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikat.
13.12.2019.
3 dana
Više informacija o treningu i prijavi na:
+ 381 (0)11 4123 410
talent@atria.rs

Kome je trening namenjen?


» Osobama koje se bave regrutacijom, kao rešenje za brz pregled velikog broja kandidata
» Osobama koje se bave selekcijom, kao način da se identifikuju kandidati sa najvećom verovatnoćom da budu uspešni u datoj ulozi
» Osobama koje se bave izgradnjom timova
» Profesionalcima iz oblasti HR-a koji žele da ovladaju upotrebom testova za procenu ličnosti i sposobnosti

Teme koje će se obrađivati na treningu:


1. E-learningDeset dana pre treninga učesnici dobijaju pristup e-learning platformi, koja služi kao priprema za trening. Platforma sadrži interaktivne vežbe, predavanja i zadatke koji pomažu učesnicima da steknu dobru osnovu za psihometrijsko testiranje i procenu zaposlenih. Uvod u psihometriju
Testovi sposobnosti i testovi inteligencije
Teorije ličnosti
Definisanje zahteva posla
Odabir pravih testova
Pouzdanost i validnost
Administracija psihometrijskih alata
Obrada rezultata i normiranje testova
Statistika u psihometrijskoj proceni
2. Radioničarski deoU toku tri veoma interaktivna dana učesnici prolaze najbitnije elemente psihometrijskog testiranja u praksi. Kroz različite vežbe učesnici uče kako da zadaju testove, generišu izveštaje, tumače ih i daju feedback o rezultatima testova sposobnosti, ličnosti i motivacije. Upoznavanje sa UCF modelom kompetencija
Interpretacija testova sposobnosti i OPQ profila
Povezivanje OPQ-a sa kompetencijama
Oblasti korišćenja OPQ upitnika
Davanje povratne informacije na osnovu testova sposobnosti i OPQ profila
Kako izračunati povraćaj investicije (ROI)
Korišćenje testiranja za predviđanje budućeg učinka

Sertifikati:


Sertifikat Britanskog psihološkog udruženja

PAA trening omogućava sertifikaciju po internacionalnim standardima u profesionalnom testiranju: sertifikat o kompetentnosti za upotrebu testova sposobnosti (bivši A nivo) i testova ličnosti (bivši B nivo) Britanskog psihološkog udruženja. Britansko društvo psihologa promoviše izvrsnost i etičnost u nauci, obrazovanju u praktičnoj primeni psihologije. Biti član ovog društva je dokaz profesionalnog statusa i oslikava apsiracije psihologa u predstavljanju najviših mogućih profesionalnih standarda.

 

Sertifikat Evropske federacije psihološkog udruženja

EFPA je vodeća federacija nacionalnih psiholoških asocijacija. Obezbeđuje forum za evropsku saradnju na poljima akademske obuke, psihološke prakse i istraživanja. Trenutno, 34 evropske zemlje su članice EFPA-e i one okupljaju oko 200 000 psihologa, među kojima su praktičari, akademski psiholozi i istraživači.

Na kraju treninga, učesnici će moći da:


» Postanu samostalni u on-line primeni alata za procenu
» Objektivno mere sposobnosti kandidata i/ili zaposlenih
» Procene osobine ličnosti i potencijalni uticaj ličnosti na profesionalni učinak
» Osiguraju proces selekcije koji je pravedan i u skladu sa zakonskim propisima
» Povežu rezultate procene sa ključnim kompetencijama za određeno radno mesto

Želite da se prijavite na naš trening i da se sertifikujete? Kontaktirajte nas!
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.