Često su okolnosti koje nas dovode u stresna stanja izvan naše kontrole. Međutim, kako ćemo reagovati u takvim situacijama je u potpunosti pod našom kontrolom.

Profil Rezilijentnosti (Resilience Profile) predstavlja jedan od najpouzdanijih testova kompanije Persone Global koji nam daje uvid u nivo lične otpornosti na stres, kao i u oblasti u okviru kojih bi trebalo raditi na njegovom jačanju.

Detaljnije o Resilience Profile upitniku

Ključne karakteristike testa:


Upitnik sadrži 49 pitanja
Meri 7 osnovnih veština upravljanja stresom
Dostupan je online
Višejezičnost
Stres kao prepreka?
Prepoznajte situacije u kojima stres postaje jedna od glavnih prepreka ka izvršenju zadataka

Šta meri Profil Rezilijentnosti?


Upitnik obrađuje 7 osnovnih veština upravljanja stresom:
» Svrsishodnost
Jasnost u pogledu onoga što želimo da postignemo na poslu i u životu. Osećaj svrhe omogućava pravac i osnažuje nas da posmatramo smisao i važnost onoga što radimo i u nesigurnim i izazovnim okolnostima.
» Samostalnost
Posedovanje samopouzdanja i vere u sopstvene mogućnosti za postizanje uspeha, uprkos izazovima.
» Prilagodljivost
Fleksibilnost po pitanju efektivne adaptacije na novonastale promene. Sposobnost da se lako krećemo u svojim mislima i aktivnostima kako bismo pronašli nove opcije.
» Fokusiranost
Istrajnost u pronalaženjenju rešenja i u teškim okolnostima. Zadržavanje objektivnosti prilikom analize situacija i donošenja teških odluka uz fokusiranje energije na postizanje najboljeg mogućeg ishoda. Svaki izazov koristi se kao šansa za učenje.
» Povezanost
Posedovanje mreže ljudi za podršku sa kojima je moguće deliti ideje, brige i osećanja. Isto tako, u teškim okolnostima projektovanje empatije i rad na izgradnji trajnih odnosa.
» Pozitivan stav
Verovanje u pozitivan ishod budućih poduhvata. Aktivno traženje šansi i preduzimanje aktivnosti za njihovo ostvarenje.
» Disciplina
Sposobnost da se održi smirenost pod pritiskom i upravlja emocijama na adekvatan način. Planiranje i organizacija obaveza.

Benefiti korišćenja Profila Rezilijentnosti:


Izveštaj u kome su date preporuke za razvoj veština upravljanja stresom
Smernice za razvoj svojih zaposlenih
Indikatori za potencijalno restrukturiranje zaposlenih u organizaciji
Identifikovanje kako snaga, tako i slabosti pojedinaca
Povećanje motivacije zaposlenih
Mogućnost pohađanja treninga ,,Resilience-upravljanje stresom“ koji predstavlja neophodnu veštinu za radnu efikasnost i emotivnu stabilnost.
Više o treningu Resilience-upravljanje stresom
Povećajte motivaciju zaposlenih
Izveštajem koji u sebi sadrži informacije o tome kako razvijati otpornost na stres ćete zaposlenom omogućiti veću motivaciju i uspostaviti bolju radnu atmosferu.
Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.