Sertifikacija za korišćenje Sales Competency Assessment (SCA) upitnika je trening koji obezbeđuje svobuhvatnu obuku za pravilnu upotrebu Upitnika za procenu prodajnih kompetencija kao i pravo na njegovo autorizovano korišćenje. Cilj SCA treninga je da se učesnici sertifikuju i u svojim kompanijama impelementiraju korišćenje ovog uptinika.

SCA predstavlja jedan od vodećih alata kompanije Persona Global kada je reč o proceni indikatora koji utiču na uspeh u prodaji. Prva verzija SCA alata razvijena je davne 1986. godine i od tada do danas ovaj alat koriste kompanije širom sveta u cilju podrške razvoja kompetencija zaposlenih u sektoru prodaje. U okviru jednodnevnog treninga učesnici će ima priliku da se upoznaju sa samim upitnikom, oblastima njegove primene, mnogobrojnim benefitima, kako za pojedince, tako i za celokupnu kompaniju.

Naredna sertifikacija
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikat.
USKORO
Više informacija o treningu i prijavi na:
+ 381 (0)11 4123 410
talent@atria.rs
Detaljnije o SCA treningu:

Kome je trening namenjen?


» Direktorima i menadžerima prodaje,
» Trenerima iz oblasti prodaje
» HR profesionalcima
» Konsultantima koji rade na unapređenju prodajnih procesa i rezultata
» Svima onima koji žele da ovladaju tehnikom korišćenja SCA upitnika i na taj način kod svojih zaposlenih objektivno identifikuju poznavanje prodajnih koraka i veština koje potpomažu sam process prodaje.
Svetski priznat alat za procenu prodajnih kompetencija
Ovaj alat koriste kompanije širom sveta u cilju razvoja kompetencija zaposlenih u sektoru prodaje.

Zašto učestvovati na treningu?


Trening će Vam omogućiti da ovladate tehnikom pravilnog tumačenja rezultata “Sales Competency Assessment” i da zahvaljujući tome samostalno:

» Odaberete adekvatnog prodavca za svaki deo prodajnog procesa (ukoliko je reč o procesu prodaje iz više faza)
» Kreirate trening plan za svakog prodavca pojedinačno
» Merite objektivno učinak i kvalitet rada prodavca
» Sagledate nedostatke prodajnog procesa na nivou cele kompanije
» Identifikujete razvojne potrebe prodavca
» Identifikujete interne trenere iz različitih oblasti prodaje (priprema, otvaranje, prezentacija, zatvaranje, itd)
» Date inpute menadžeru u kom pravcu je potrebno da se prodavac razvija
» Merite efekate treninga i drugih razvojnih aktivnosti

Sagledajte nedostatke prodajnog procesa na nivou cele kompanije
Pomoću ovog alata jasno ćete sagledati na koje treninge usavršavanja treba da pošaljete svoje zaposlene i tako poboljšate njegov učinak

O alatu Sales Competency Assessment


Sales Competency Assessment je on-line alat koji je veoma jednostavan za upotrebu. Kao rezultat procene dobijamo grafički prikaz koji nam daje informaciju o jakim stranama prodavca kao i onim faktorima (kompetencijama) na kojima treba raditi. Pored ovih rezultata, u izveštaju se dobijaju i rezultati testa poznavanja prodajnih koraka i veština koje potpomažu sam proces prodaje.
Više o Sales Competency Assessment
Šta pruža ovaj alat?
Procenom zaposlenog u sektoru prodaje dobijate sveobuhvatnu sliku o njegovom praktičnom i teoretskom znanju kao i o oblastima koje je potrebno razvijati
Želite da primenjujete ovaj upitnik u vašoj kompaniji? Sertifikujte se!
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.