Za sve alate iz našeg portfolija postoje jedinstveni sertifikacioni treninzi koji vam omogućavaju da postanete samostalni u primeni upitnika i testova za procenu zaposlenih i kandidata. Treninzi su lincencirani od strane naših internacionalnih partnera i izvode ih akreditovani treneri.

Naši treninzi:

Personality and Ability Assessment


Personality and Ability Assessment je akreditovani trening kompanije SHL Talent Assessments, koji obezbeđuje sveobuhvatnu obuku za upotrebu testova sposobnosti i upitnika ličnosti u poslovnom okruženju. Posebna pažnja na treningu je posvećena najpoznatijem SHL Inventaru ličnosti u kontekstu zanimanja (OPQ – Occupational Personality Questionnaire).
Personality and Ability Assessment
Alat najveće svetske kompanije u oblasti merenja potencijala i učinka zaposlenih.
Trening je namenjen profesionalcima iz oblasti HR-a koji žele da ovladaju upotrebom testova sposobnosti i ličnosti za unapređenje procesa selekcije, vođenja i razvoja zaposlenih.

Assessment and Developing Center – A/DC


Assessment and Developing Center je akreditovani trening kompanije SHL Talent Assessments, namenjen onima koji žele samostalno da dizajniraju i koriste centre za procenu i razvoj. HR profesionalci i linijski menadžeri koji žele da uvedu ili unaprede postojeće centre za procenu i razvoj su osobe kojima je ovaj praktičan dvodnevni trening namenjen.
Assessment and Developing Center
Obezbedite sebi pristup najpouzdanijim vežbama za centre za procenu i razvoj.
Centar za procenu i razvoj predstavlja proces identifikovanja veština i sposobnosti pojedinaca. Centar predstavlja jedan od najboljih načina za dobijanje kompletne slike o kandidatima ili već postojećih zaposlenih.

Competency Based Interview


Competency Based Interview (Intervju zasnovan na kompetencijama) je visoko interaktivan program koji se bavi svim fazama intervjuisanja, od pripreme do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnici će unaprediti pripremu za intervjue i naučiti kako da identifikuju pitanja uz pomoć kojih će najviše saznati o svakoj od odabranih kompetencija.
Competency Based Interview
Naučite da odaberete pravog kandidata.
Ovladajte veštinama vođenja intervjua zasnovanog na kompetencijama i naučite da postavljate prava pitanja.

Sales Competency Assessment


Sales Competency Assessment je alat čiju je prvu verziju Persona Global razvila još davne 1986. godine. Od tada do danas je usavršen i danas predstavlja jedan od najboljih alata za merenje prodajnih kompetencija u B2B prodaji. Ovaj alat obrađuje 13 različitih faktora koji utiču na prodaju (7 koraka prodajnog ciklusa i 6 faktora koji podržavaju prodaju).
Sales Competency Assessment
Saznajte koje su prodajne snage i slabosti vašeg prodajnog sektora.
Procenom zaposlenog u sektoru prodaje dobijate sveobuhvatnu sliku o njegovom praktičnom i teoretskom znanju kao i o oblastima koje je potrebno razvijati.

Management Action Profile


Management Action Profile je alat koji kroz 360 procenu ima svrhu da pruži sveobuhvatnu i detaljnu sliku o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada, kao i precizan feedback na svakodnevni rad menadžera, sa dodatkom preporučenih načina za unapređenje rada tima koji vodi menadžer.
Management Action Profile
Povećajte efikasnost i efektivnost svojih menadžera.
Procenjuje 8 oblasti i preko 60 ključnih aktivnosti relevantnih za uspešno obavljanje menadžerskog posla.

Assessors training


Centri za procenu su jedan od najmoćnijih metoda za selekciju današnjice. Oni predstavljaju odličan način za predviđanje mogućeg ponašanja kandidata na određenom radnom mestu. Ovaj trening kompanije SHL Talent Assessments daje praktična i sveobuhvatna uputstva o tome kako procenjivati kandidate kroz veliki broj vežbi simulacija, uključujući Role play, grupne vežbe, vežbe analiziranja i vežbe “iz-fioke”.
Assessors training
Trening daje praktična i sveobuhvatna uputstva o proceni
Jedan od benefita treninga je da naučite kako da procenjivati kandidate kroz veliki broj vežbi i simulacija

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.