Kompanija SHL Talent Assessments je globalni lider u pružanju rešenja za procenu potencijala zaposlenih, koja nudi sveobuhvatan i detaljan pogled na brojne mogućnosti u domenu savremenog HR-a, od pronalaženja kadrova, upravljanja mobilnosti talenata do planiranja napredovanja. Rešenja uključuju naučno zasnovane alate za procenu, on-line podršku i konsultanske usluge koje pomažu kompanijama da procene, odaberu i razviju odgovarajući kadar za određene radne uloge.

www.shl.com

O SHL Talent Assessments

Vodeći broj procena


SHL Talent Assessments je svetski lider u broju procena koje se godišnje sprovedu njihovim alatima. Prema zvaničnim podacima ovaj broj je preko 30 miliona procena godišnje što ih pozicionira znatno ispred glavnih konkurenata. Naši uvidi obuhvataju celoživotni ciklus radnika, pomažući rukovodiocima da otključaju pun potencijal svog zaposlenog. SHL Talent Assessments zapošljava preko 300 industrijsko – organizacionih psihologa širom sveta koji osiguravaju naučni pristup razvoju i kontinuiranom usavršavanju njihovih alata. Svi SHL alati za procenu su zasnovani na rigoroznim naučnim istraživanjima. Tokom 30 godina postojanja kompanija je formirala do sada najveću svetsku bazu podataka o ljudima na poslu koja stoji u osnovi svih njihovih alata.
Globalni lider, lokalna fleksibilnost
30+ miliona procena godišnje na 30+ jezika, za klijente u više od 110 zemalja sveta.

Najveći portfolio alata


Preko 1.000 različitih i odmah dostupnih alata za procenu koji precizno mere veštine, ponašanje i učinak i kojima se precizno predviđa potencijal za sve veće oblasti poslova, kao i za sve nivoe u okviru tih oblasti. Ovi alati su dostupni putem interneta, u papir-olovka formatu, putem PC-ja ili telefona. SHL alati za procenu podržavaju pametne odluke o kandidatima i zaposlenima kroz ceo ciklus zapošljavanja i rada i to u selekciji – kao način da se identifikuju kandidati sa najvećom verovatnoćom da budu uspešni u datoj ulozi, izgradnji timova – kako bi se unapredio učinak tima, razvoju zaposlenih – kako bi se identifikovale snage i oblasti u kojima je potreban razvoj,
 nasleđivanju – kako bi se identifikovali i razvili budući lideri, periodima tranzicije – kao pomoć u regrupisanju i restrukturiranju.
Jednostavni i precizni izveštaji
Stotine različitih formata izveštaja koji informacije predstavljaju jasno i specifično za određene uloge.

Univerzalni okvir kompetencija – UCF


Univerzalni model kompetencija koji se nalazi u pozadini SHL testova proteklih decenija usavršavan je, testiran i validiran širom sveta od strane vrhunskih poslovnih psihologa. Postao je naučno dokazan i integrisani pristup u upravljanju ljudskim resursima. Klijenti mogu biti sigurni da će dobiti specifičan i značajan ishod. Kao dodatna prednost Univerzalnog okvira kompetencija jeste njegova integracija sa širokim spektrom testova i izveštaja kompanije SHL Talent Assessments.
Podupire sve naše procene
Na precizan način opisuje kompetencije (grupe poželjnih ponašanja, sposobnosti i veština) koje su potrebne za uspeh u bilo kojoj ulozi i bilo kojoj organizaciji.

SHL Talent Assessments klijenti


Preko 6000 zadovoljnih klijenata širom sveta i saradnja sa nekima od najuspešnijih kompanija i najrazvijenijih brendova na svetu > 50% globalnog Fortune 500 , > 80% Financial Times berze (FTSE), i > 50% australijske berze (ASX ).

Atria Group – ekskluzivni partner za Srbiju
Saradnja kompanija Atria Group i SHL Talent Assessments razvija se od 2014. godine nakon što je Atria Group prepoznata od strane kompanije SHL kao vodeća HR konsultantska kuća na teritoriji Srbije. Iste godine Atria Group postaje ekskluzivni partner i distributer SHL Talent Assessments rešenja u Srbiji. Ovim partnerstvom, našim klijentima u Srbiji učinili smo dostupnim alate koji su najpouzdaniji i najčešće korišćeni za procenu u svetu, kao i sertifikacione treninge za samostalnu upotrebu ovih alata.

Pročitaj još

Pročitaje članke sa sličnom temom.
Atria Talent Management poseduje sveobuhvatno znanje i tehnologije koje će vam pomoći da usvojite najbolju praksu i obezbediti da uvek donosite prave odluke o svojim zaposlenima.